Hulp nodig? Zie onze
veel gestelde vragen

Den Haag
ZDH16 - 2018/2019

Gelijk de Vader mij heeft liefgehad, heb ook ik u liefgehad

Retraite Paastriduum

Prediking - Liturgisch jaar

In deze retraite waarin we het ritme van de liturgie van de Goede Week intens beleven, in een klimaat van gebed en stilte, willen we ons hart en ons verstand openen voor de Verlosser, die ons zijn leven geeft. De lezingen zullen dieper ingaan op de liefde van Christus voor ieder van ons tot het uiterste, tot de gave van zijn eigen leven op het kruis. Daardoor worden wij opnieuw geboren als kinderen van de Vader en als broeders en zusters in eenheid met de welbeminde Zoon.

 

1. Voetwassing

listen
Fr. Johan D.
woensdag 17 april 2019
Duur: 58 minuten

2. Eucharistie

listen
Fr. Johan D.
donderdag 18 april 2019
Duur: 62 minuten

3. Testament

listen
Fr. Johan D.
donderdag 18 april 2019
Duur: 54 minuten

4. Stilte

listen
Fr. Johan D.
zaterdag 20 april 2019
Duur: 65 minuten

5. Erfenis

listen
Fr. Johan D.
zaterdag 20 april 2019
Duur: 65 minuten

 

(c) Ephèse Formation. Alle rechten voorbehouden.