ZDH3 - 2017/2018

Fides et ratio : waarom geloof en verstand elkaar zo nodig hebben

Théologie - Théologie fondamentale

Het is niet zo moeilijk om geloof en verstand tegen elkaar uit te spelen, vooral in een samenleving waar de wetenschap bijna het alleenrecht verworven heeft als het gaat om menselijke kennis. Toch gaan geloof en rede in de katholieke traditie altijd hand in hand. Geloof doet ons namelijk een nieuw soort weten ontdekken, die niet hoeft te concurreren met de wetenschap. Wijsheid - waar wij moderne westerlingen steeds minder voeling mee hebben - is een vorm van menselijke kennis, die juist kan groeien dankzij het geloof. En je geloof heeft weer baat bij een gezonde dosis nuchter nadenken en je persoonlijke verlangen om wijs te worden.  Handreikingen om, allereerst voor jezelf, geloof en rede met elkaar te verzoenen

 

 

 

(c) Ecole Saint-Jean. Tous droits réservés.