Geloof en rede zijn als de twee vleugels
waarmee de menselijke geest zich verheft
om de waarheid te beschouwen.

paus Johannes-Paulus II

Geloof en rede zijn als de twee vleugels
waarmee de menselijke geest zich verheft om de waarheid te beschouwen.

paus Johannes-Paulus II

  • Home

Welkom op de site Ephese Formation

Ephese Formation biedt menselijke, theologische en geestelijke vorming voor ieders persoonlijke groei. Cursussen en lezingen zijn voor een groot deel afkomstig uit de studiehuizen in Frankrijk, waar broeders, zusters en leken van de Familie van Sint Jan hun vorming ontvangen. Deze site geeft ook toegang tot een omvangrijk archief van geluidsopnamen, aangelegd tijdens de vele jaren waarin pater Marie-Dominique Philippe (stichter) vanuit zijn persoonlijke filosofische en theologische zoektocht onderricht gaf aan de gemeenschap. Geleidelijk aan worden er cursussen en lezingen in verschillende talen toegevoegd, vanuit het onderricht dat gegeven wordt in de priorijen van Sint-Jan elders ter wereld.

 

 

 

Filosofie Ontdek meer

Het beginpunt van een realistische filosofie, met de metafysica van dat-wat-is als hoogtepunt, is de ervaring van de werkelijke wereld om ons heen, van de mens zoals hij is in al zijn dimensies.

 

Theologie Ontdek meer

Theologie is de zoektocht van de mens om « met heel zijn hart, heel zijn verstand en met heel zijn geest » te ontvangen wat God ons komt zeggen, ons komt onderrichten en ons doet leven.

 

Prediking Ontdek meer

Johannes is degene die Jezus zelf ons heeft gegeven, degene aan wie Hij Maria heeft toevertrouwd. Hij is de welbeminde leerling, die Jezus op een heel speciale manier heeft liefgehad.

 

Debatten & Symposia Ontdek meer

Het is eigen aan ieder onderzoek om, door de complexiteit van de gebeurtenissen en de feiten heen, te ontdekken wat verborgen is, wat nog niet was ontdekt en wat juist betekenis geeft aan al het andere.

(c) Ephèse Formation. Alle rechten voorbehouden.